Learning Lab

Learning Lab - konsten att lära och samskapa tillsammans. Att frigöra den kollektiva förmågan till kreativitet och innovation. Att utöva ett distribuerat ledarskap för ständigt utveckling och lärande.

Läs mer»

Conscious Leadership

Conscious Leadership - att ständigt stämma av sin radar mot omvärlden, träna sin kontextuella medvetenhet och sina färdigheter samtidigt som man skickligt manövrerar i komplexitet och skapar en känsla av meningsfullhet och förnyelse.

Läs mer»

Quest

Quest - en djup och kreativ reflektion kring aktuella och angelägna frågor varje organisation, ledare och medarbetare står inför. Att kalibrera den inre kompassen, organisationens och individens.

Läs mer»
© Copyright Naturakademin - Theme implementation and tweaks by Peter From