”We create Circles of Trust and Quests
for Transformation”Naturakademin


Placeholder

Den inre kompassen – i en omvärld där förändringstakten hela tiden ökar och gamla sanningar bryts mot nya blir behovet av att stå på stadig grund allt viktigare. En förutsättning för detta är en kalibrerad, inre kompass. Det gäller såväl individer och ledare som organisationer. Läs mer

LEARNING LAB


Placeholder

Transformativt lärande en trygg och samskapande process där en mångfald av perspektiv, kompetenser och erfarenheter bryts mot varandra löser vi komplexa frågor och dilemman som leder till ett transformativt lärande och ett ökat individuellt- och organisatoriskt medvetande.Läs mer

Transformationens tre hörnpelare

Vi baserar vårt utvecklingskoncept på tre ben. Den vägledande idén, den stödjande infrastrukturen, d v s platsen och erfarna rådgivare samt, metoder och verktyg som leder till ett nyfiket utforskande och ett transformativt lärande.

Platser

Platsen  – den stödjande infrastrukturen är av betydelse för framgången i utvecklingsprocesser och för lärandet.

Läs mer

Rådgivare

Rådgivare  – Våra rådgivare kännetecknas av en bredd och en mångfald av perspektiv och erfarenheter att ösa ur.

Läs mer

Metoder

Matoder  – Våra metoder och verktyg baserar sig på forskning och lång erfarenhet av transformativt lärande.

Läs mer

TILLÄMPNINGAR


Ledare

Dagens ledarutmaningar handlar mer än någonsin om att på djupet förstå och tolka förändringar och rörelser i omvärlden och dess konsekvenser för den verksamhet man leder samt hur en engagerande berättelse och idé kan mobilisera och förflytta en organisation eller ett samhälle till en nödvändig medvetandenivå.


Läs mer

Lednings-/Arbetsgrupper

Vi är specialister på strategiska vägval och att effektivt mobilisera organisationer i prioriterade utvecklingsfrågor. Erfarenhetsmässigt vet vi att ett transformativt lärande är nyckeln för långsiktig överlevnad och en önskad utveckling.


Läs mer

Organisationer

Vi erbjuder företag och organisationer transformativa utvecklings- och lärprocesser som bidrar till ett ökat engagemang, delaktighet och ansvarstagande för att snabbtresultat.


Läs mer

Från Ord till Handling


Placeholder

Ledarskap i tider av förändring innebär att medverka i och att ta ansvar för en ständigt pågående lärandeprocess. Arbetet måste bedrivas så att alla som berörs ges möjligheter att engagera sig i processen för att kunna gå från ord till handling.

Läs mer

En ny verklighet


Vi lever i en tid med stora och snabba förändringar. Gamla sanningar byts mot nya, samtidigt som världen kommer allt närmare. I dagens organisationer har därför order och instruktioner alltmer ersatts av ledningsformer som fokuserar på visioner, värderingar och gemensamma målbilder. Det är först när idéer omsätts i konkret handling, i alla led och på alla nivåer, som vi kan tala om verklig utveckling

Läs mer

Placeholder

Om oss


Vi är duktiga på på att lösa upp målkonflikter och dilemman samt att skapa samsyn för att uppnå samverkan i utmanande och komplexa frågor. Vi bistår därmed till att  medvetandet utvecklas och   integreras i ledarskapet genom ett transformativt lärande. 


Läs mer
Placeholder

TIDER


Måndag – Fredag 9:00 – 17:00

Lördagar Via e-post

Söndagar Via e-post


Kontakt


Adress United Spaces, Klarabergsg. 63, 101 23 Stockholm

Telefon +46–(0)8–716 36 77

E-post info@naturakademin.se