Ett Learning Lab med Gestalt

IMG_0255

Ett 45 tal organisationskonsulter (FGO) med Gestalt som metodik träffades under senhösten på Gällöfsta kursgård för att ta del av en tvådagars utbildning U-processen. Kursen genomfördes i formen av ett Learning Lab där deltagarna lotsades igenom de olika processtegen av Naturakademins Göran Gennvi. Gestalt talar om oavslutade ”gestalter”, d v s oavslutade mönster eller teman som upprepar sig i relationer, situationer eller tankar. De behöver avslutas för att inte hindra en utveckling. Detta påminner mycket om U-processen och den fas där man behöver slappa taget om det som står vägen för att det nya skall få möjlighet att födas fram. En en strategisk dialog kring omvärldstrender, en Solo Quest för reflektion i naturen samt slutligen en prototyping process bildade de grova ramarna i programmet. En mängd konkreta förslag utvecklades under dagarna, till verkligt konkreta handlingar. Ideer om hur vi var och en och tillsammans kan bidra till en lite bättre värld. Några bra dagar på jobbet.

Göran Gennvi is a favored expert in Transformative Development, both on a personal and organizational level. Göran’s trademark is “Circles of Trust and Quests for Wholeness”.