Houdinisportswear – affärer och hållbarhet

Samarbetet med Houdinisportswear har förstärkts och utvecklats ytterligare sedan sommaren 2015  då våra Nature Quests lyfts fram och rekommenderas på bolagets hemsida (se länk). Samarbetet startade och med att Naturakademin arrangerade en Nature Quest för bolagets samtliga chefer, medarbetare och vänner i Stockholmsskärgård.

Syftet med en Quest för en organisation kan vara att identifiera och synliggöra organisationens bärande idé och göra den personligt tolkad och levande för varje medarbetare.

Vi är extra glada över detta samarbete då Houdini under ett antal år vunnit utmärkelser och kommersiella framgångar om vart annat med sin tydliga hållbarhetsstrategi som ledstjärna.I Houdinis fall är det den kompromisslösa hållningen och starka relationen till naturen (se även länk), något som också visar sig belönas affärsmässigt. För att citera:

Vi har inget hållbarhetsarbete. Bara en massa arbete. Vi ser inte hållbarhet som en särskild gren i vår verksamhet. Det är en självklar del i allt vi gör. Det finns ingen motsättning mellan hållbarhet och goda affärer. Tvärtom är det en förutsättning. Naturen är det viktigaste vi har. Det är vårt levebröd och där vi njuter, leker och mår bra. Vi bor på en fantastisk planet, och vi tänker göra allt vi kan för att bevara och förbättra den!

IMG_9326

 

http://www.houdinisportswear.com/se/news/planetary-boundaries-assessment

Göran Gennvi is a favored expert in Transformative Development, both on a personal and organizational level. Göran’s trademark is “Circles of Trust and Quests for Wholeness”.