Source – The Inner Path of Knowledge Creation

Joseph Jaworski och Otto Scharmer intervjuade ledare ifrån hela världen i ”Dialogue on Leadership” och kom tidigt i kontakt med Brian Arthur på Santa Fe Institute. Brian Arthur som anses vara en av världens ledande ekonomiska tänkare (se World Economic Forum) är också den av de vi känner som gjort flest Nature Quests, bland annat tillsammans med vår amerikanska partner John P Milton. Brian beskrev en process som leder till ett transformativt lärande. Intervjun förde Joseph och Otto in på ett tanke spår mot det som om senare utvecklats till ”Theory-U”. Teorin har återgivits i böckerna Presence, samt Theory U för att nämna två. Det Joseph och Otto fick lära sig under intervjun med Brian handlar om att få tillgång till en djupare ”källa” till kreativitet och visdom. Boken Source Brian Arthur anses vara en av världens ledande ekonomiska tänkare (se filmclip ifrån World Economic Forum) är också en av de personer vi känner som gjort flest Nature Quests bland annat tillsammans med vår amerikanska partner John P Milton.

Boken Source är en av de bästa böcker vi läst i sitt slag och vi kan verkligen rekommendera den.

”Knowledge gained through access to the source is, in the words of one cognitive scientist Jaworski met, “shockingly effective.” It has a transformative impact on every aspect of leadership. You gain the capacity to bring forth new realities, which is what the best leadership does. When connected to this source, leaders gain radically new ways of operating”.