The Inner Path of Knowledge Creation

Brian Arthur har ansetts vara en av världens ledande tänkare inom komplexitet och ekonomi (se tex World Economic Forum). Dessutom gör han årligen en eller flera Nature Quests, se filmklippet nedan. Brian beskrev för Joseph Jaworski och Otto Scharmer den process som som  utvecklats till den internationellt spridda ”U-Processen” när dom intervjuade ledare ifrån hela världen i ”Dialogue on Leadership” för att utforska och förstå den inre process som leder mot ”källan för kreativitet och förnyelse”. Teorin har återgivits i böckerna Presence, samt Theory U för att nämna två. Jaworski och Scharmer fick lära sig under intervjun med Brian Arthur hur vi alla kan få tillgång till en djupare, inre visdom som leder till kreativitet och insikt. Dessutom, Brian är en av Naturakademins vänner och det boken Source är en av de bästa böcker vi läst i sitt slag och kan verkligen rekommenderas. Köp den gärna via Amazon via länken nedan.

 

”Knowledge gained through access to the source is, in the words of one cognitive scientist Jaworski met, “shockingly effective.” It has a transformative impact on every aspect of leadership. You gain the capacity to bring forth new realities, which is what the best leadership does. When connected to this source, leaders gain radically new ways of operating”.

 

Göran Gennvi is a favored expert in Transformative Development, both on a personal and organizational level. Göran’s trademark is “Circles of Trust and Quests for Wholeness”.