Ett Learning Lab med Gestalt

IMG_0255

Under mitten av 90 talet startade ett samarbete mellan Naturakademin och gestaltkonsulterna på Perlan Dialog och Ledarskap nder dåvarande ledning Lasse Norberg med fler. Tilsammans utvecklade vi gemansamma program med balnd annat Nature Queststs med skärgården runt ön Idöborg som bas. Tilsammans nådde vi fantastiska resultat både på individnivå och organisationsnivå.  Det var därför extra roligt att få handleda ett 45 tal organisationskonsulter (FGO) med Gestalt som metodik under en träff  på Gällöfsta kursgård som idag drivs av Perlan i dess nuvarande formi en tvådagars utbildning i U-processen. Kursen genomfördes i formen av ett Learning Lab där deltagarna lotsades igenom de olika processtegen av Naturakademins Göran Gennvi. Inom gestalt talas det om oavslutade ”gestalter”, d v s oavslutade mönster eller teman som upprepar sig i relationer, situationer eller tankar. Dessa behöver avslutas för att inte stå ivägen en fortsatt utveckling. Det går att finna mycket likheter med det som kommit att kallas för  U-processen och som fått stor uppmärksamhet på senare år. Deltagarnas utvärdering var mycket positiv och en mängd konkreta förslag utvecklades under dagarna. Ideer om hur vi var och en och tillsammans kan bidra till en lite bättre värld.  Det blev några bra dagar på jobbet.

Göran Gennvi is a favored expert in Transformative Development, both on a personal and organizational level. Göran’s trademark is “Circles of Trust and Quests for Wholeness”.