Träning i Medvetet Ledarskap

If you just sit and observe, you will see how restless your mind is. If you try to calm it, it only makes it worse, but over time it does calm, and when it does, there’s room to hear more subtle things – that’s when your intuition starts to blossom and you start to see things more clearly and be in the present more. Your mind just slows down, and you see a tremendous expanse in the moment. You see so much more than you could see before. It’s a discipline; you have to practice it.” – Steve Jobs

I en allt mer komplex och föränderlig värld är vår förmåga till medvetenhet, fokus och innovation framgångsfaktorer. Samtidigt kan det vara en stor utmaning att behålla fokus och se klart i informationsflödet. Möjligheten finns dock att vara väl förankrad i oss själva och i det som händer i vår omvärld. En möjlighet att vara samlad, kunna vidga våra perspektiv, ta en fråga i taget och fatta välgrundade beslut. Paradoxalt nog kan det mest kraftfulla för att stödja en sådan utveckling vara att medvetet stanna upp i reflektion och eftertanke och väcka våra sinnen.

Träning i Medvetet Ledarskap ger dig stöd att göra just detta. En möjlighet att öka förmågan till närvaro och klarhet och att verka ifrån både hjärta och hjärna. Ett stöd till att hitta engagemang och mening.

Träningen vänder sig till dig som i ditt yrkesliv känner att du behöver stöd att utvecklas utifrån de möjligheter och utmaningar som finns i organisationen, men även personligt. Kanske som ett led i att må bättre, leda dig själv och din organisationen effektivare eller för en verklig förändring mot hållbar utveckling.

Källtorpsjön_redigerad

Hur går det till?

Träningen sker utomhus. Vi inleder med övningar för att stilla sinnet. Under en vandring i tystnad (3-4 km), får du sedan stöd i att vara närvarande och hjälp att uppleva med dina sinnen. Vandringen är en förberedelse för en Solo, en tid när du får uppleva naturen och vara med dig själv en stund. Solot avslutas med en reflektion tillsammans i gruppen. Ur tystnaden, samtalen och klarheten kommer ofta nya insikter. Därefter fortsätter vandringen i medvetenhet till utgångspunkten. Programmet tar 6 till 8 h. 

Varför i naturen?

Naturen har kraftfulla effekter på vårt mentala tillstånd. Vi är 100 % en del av naturen och den rika uppfinningsrikedom, som finns där, stimulerar till inre samling och kreativitet. Naturen underlättar att se bortom det vardagliga bruset och ge insikter, som inte är möjliga någon annanstans. Lyssna gärna på Josef Jaworski tala om naturens betydelse för ledarskap.

U-processen

För dig som känner till Otto Scharmer, Josef Jaworski och Peter Senges arbete med ”The Theory U” är Medvetet ledarskapsträning att öva sig i att vara i botten av ”U:et”. Här finns möjlighet till djupare transformativt lärande, där kvalitéer som mod och klarhet stärks. För mer information om U-procesen, se här.

Övningen leds av Nils Joneborg och Göran Gennvi

Nils Joneborg är överläkare i psykiatri, expert på hälsobringande faktorer för individ, grupp och organisation. Meditationslärare med fokus på möjlighet till transformativ utveckling. Pågående forskning, på Karolinska Institutet, kring fysiologiska effekter i kroppen av meditationsträning. Intresse för systemtänkande.

När

Träning i Medvetet Ledarskap kan även beställas av organisationer. Vänligen kontakta Göran Gennvi

Var

Programmet utgår normalt ifrån Hellasgården, i Nacka Naturreservat, strax utanför Stockholm. Programmet kan ske över en dag eller en eftermiddag (kl13-17.30).

Erfarenheter ifrån tidigare deltagare:
Klicka på länken och lyssna vad Alexander Crawford, Global Utmaning, har att säga om sin upplevelse

Är väldigt glad att jag deltog och känner en stor ödmjukhet inför både naturen och att få dela de andra deltagarnas livsvärld på ett så öppet och direkt sätt. Hela eftermiddagen speglar mitt eget sätt att arbeta och det gav mig ökad trygghet i att vara den ledare jag är. Annelis och Nils mjuka och inbjudande sätt att hålla i eftermiddagen bidrog till en känsla av stort lugn.

Lena Mc Evenue, Mc Evenue & Co AB

 

Under vandringen och solotiden kom jag i djup kontakt med mig själv och naturen. Upplevde också att jag fick intuitiva insikter kopplat till den utmaning jag tog med mig in i övningen. Fantastiskt att kunna känna en sån samhörighet med de andra i gruppen trots att vi inte pratade så mycket med varandra.

Dominic van Martens, Self Leader

 

Göran Gennvi is a favored expert in Transformative Development, both on a personal and organizational level. Göran’s trademark is “Circles of Trust and Quests for Wholeness”.