Sveriges kommuner
– Karlshamns Kommun
är idag ett föredöme som SKL lyfter  fram både nationellt och internationellt när det gäller en bred mobilisering (3000 medarbetare) för en hållbar utveckling. Naturakademins metod ”Från Ord till Handling” var metoden som användes för att nå de extraordinära resultaten.

Haninge kommun genomförde en pilotutbildning under våren 2014 för hur varje medarbetare kan engagera sig i och arbeta för nå kommunens vision och miljömål. Haninge kommun använde metoden ”Från Ord till Handling” som bas för utbildningen.

– Nacka kommun
Idéseminarium om lokala miljömål för Nacka där Naturakademin bistod för att utarbeta lokala miljömål som underlag för politiska beslut. Diskussion efter ett gemensamt ledmotiv: ”Vad är det egentligen som står i vägen för att nå en önskad framtid?”

Tillsammans med Tällberg Foundation utvecklade Naturakademin ett program 2012 för hållbart Stadsbyggande för Nacka kommuns räkning men också för regionens övriga kommuner. Naturakademin uppdrogs vidare hösten 2013 att genomföra ett program för att utvärdera och förankra de lokala miljömålen.

I Miljöatuellts ranking  av de ledande kommunerna inom miljö och hållbarhet har Naturakademin bistått 4 av de 8 ledande kommunerna i processen mot framgång.
Örebro kommun hösten 2007 (plats 74 år 2009, nummer 2 år 2011) att fastlägga en strategi för klimatarbetet.
Lerums kommun tog ett modigt grepp  2008 (då plats 36).
Västerås kommun var en av de kommuner vi bjöd in till Rework the World 2009 (plats 74 då, nu nummer 1)
Upplands Väsby kommun började 2009 (då plats 167, 2016 nummer 3) med syfte att skapa ett strategiskt angreppssätt för hållbarhetsarbetet har lett fram till att man fyra år senare hamnat på förstaplatsen.

Regeringskansliet
Naturakademin fick uppdraget av regeringskansliet våren 2013 att beskriva lärandeprocesser i relation till värdering av ekosystemtjänster som del av utredningen ”Synliggöra värdet av ekosystemtjänster”. Utredningen överlämnades till miljöminister Lena Ek den 15 okt 2013. De frågor som vi ombads besvara i expertrollen kring lärande och utvecklingsprocesser var:

Naturakademin blev i våren 2013 direktupphandlade av regeringskansliet för att beskriva lärandeprocesser i relation till värdering av ekosystemtjänster. I ”betänkandet av utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster” som överlämnades till miljöminister Lena Ek den 15e oktober. De frågor man bad oss besvara i expertrollen kring lärande och utvecklingsprocesser var:

– Vilken roll har lärandeprocesser för att skapa förändring i samhället och hos individer?
– Vilka är nyckelfaktorerna för lyckade lärandeprocesser?
– Förslag på åtgärder som kan staten införa för att underlätta och möjliggöra lärandeprocesser i olika sammanhang i samhället.

Styrelseakademin
Naturakademin är en av de certifierade lärarna och har tillika utvecklat materialet kring ämnet ”Hållbar affärsutveckling”, speciellt framtaget till utbildningen ”Högre Styrelseutbildning”. Varje utbildning avslutas med ett frivilligt teoretisk prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifiering.

IFL vid Handelshögskolan
Vi har varit anknutna till IFL vid Handelshögskolan som ”Senior Advisors” och deltagit i en mängd program och uppdrag sedan mitten av 90 talet. Medverkar också i Boken och hemsidan IFL Learning Manifesto.

Toyotas svenska koncernledning
Strategisk Dialog – metoden utvecklad för organisationer och ledningsgrupper för att möta det nya utmanande affärslandskapet används bland annat av TOYOTAs ledning. Under en 24 timmars workshop  tränas de grundläggande hörnpelarna i ”the Toyota Way – respect for people och Teamwork”.

Tällberg Foundation
Naturakademin ingår som Knowledge Partners till Tällberg Foundation.  Sedan 2006 ansvarat för topexecutive och natur program både under Tällberg Forum samt som senior advisors i Tällberg Foundations i gemensamma uppdrag.

Apotekskoncernen
Naturakademin verkade under Corporate Missions uppdrag att anpassa apoteket till en konkurrensutsatt marknad. Under ett halvår bedrevs ett arbete med koncernledningen varefter ett års workshop mot 800 chefer genomfördes. Naturakademin hade också uppdraget att även arbeta med med det strategiska anslaget.

Svenskt Näringsliv (SN)
På uppdrag av VD Urban Bäckström ansvarade Naturakademin under partner Corporate Missions ledning att arbeta med SNs ledningsgrupp samt därefter organisationen i syfte att utveckla samverkan och effektivitet.

TUIs koncernledning
U-processen är ett hjälpmedel för organisationer och ledningsgrupper att identifiera framtida affärsmöjligheter. Under en av höstens riktigt tuffa höststormar tar TUIs (bla.Fritidsresor) koncernledning hjälp av Naturakademin Learning Lab för att utveckla koncernen de 5 närmaste åren. Under två dagar gör medlemmarna i ledningsgruppen en 24 timmars SOLO för att vässa företagets strategi. Metoden som används är bland annat Mindfulness in Nature. Platsen heter Gillinge i Nämdö skärgård.

Så här skrev Koncernchefen efter arbetspasset:-”Hej Göran och tack för sist, spontant tyckte jag att det var en häftig upplevelse att verkligen hinna tänka helt ostört och jag tycker att resultatet diskussionen efteråt var en av de öppnaste och bästa vi haft i vår ledningsgrupp, där vi ofta är väldigt operativa och snabba at lösa problem, men sällan tar oss tiden att verkligen tänka efter”.

Tillväxtverkets GD och ledningsgrupp
Tillväxtverkets nya ledning genomförde en work shop inom ämnet Hållbar Tillväxt med syfte att skapa en klarare semantik. Verktygen och processen som användes är de av Naturakademin Lerarning Lab och LTinside utvecklade ”Strategisk Dialog”. Tillväxtverket, tidigare Nutek har varit en av huvudintressenterna bakom framtagandet av metoden tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtland, Gotlands kommun och 8 pilotföretag.