Workshop om ledarskap för hållbar utveckling

”Hur kan man stärka sin förmåga att mobilisera människor och organisationen mot en hållbar utveckling?” Vi befinner oss i en tid med ökad globalisering, klimatförändringar och finansiell osäkerhet och en framtid, som är allt mer oförutsägbar. Detta kräver ett förändrat ledarskap och påverkar arbetet med hållbar utveckling. Det finns många olika uppfattningar om, vad som är och inte är hållbar utveckling. Kunskapsutvecklingen inom området sker snabbt, men frågan är komplex och rymmer många olika perspektiv. Hållbarhetsfrågan kan inte längre negligeras, men kunskapen om hur en omställning till hållbar utveckling skall ske i praktiken är däremot ofullständig och splittrad.
Plats
: Sigtunastiftelsen,
Tid
: 13-15 februari 2012
För vem
: Workshopen vänder sig till dig som är VD, miljöchef, hållbarhetsansvarig eller på annat sätt jobbar med hållbar utveckling i ditt arbete och som vill stärka din förmåga att kommunicera frågan inom företaget, väcka engagemang hos ledning, medarbetare och kunder samt stärka förmågan att leda förändringsprocesser för hållbar utveckling.

Ladda upp PDF: Inbjudan till Workshop om Hållbarutveckling 13-15 feb 2012