Naturakademin har utfört uppdraget att vara med och utveckla och driva en process för att ta fram Regional Utvecklings Strategi (RUS). Tillsammans med länsstyrelsen medarbetare utvecklades en process och metodik med syfte att engagera näringsliv, offentligsektor och civilsamhället i arbetet att ta fram en robust, strategisk agenda för regionen. Naturakademin fick uppdraget pga kompetens och erfarenheten kring att breda lärandeprocesser med ett strategiskt och hållbart näringslivsfokus, där olika sektorer förväntas samverka effektivt mot gemensamma mål.

Förutom Länsstyrelsen i Jämtland och Gotlands kommun deltog 4 st företag från Jämtland och 4st företag ifrån Gotland.