Styrelseklubba

Styrelsearbete innebär att leda genom att utöva ledarskap både via teamarbete inom styrelsen liksom gentemot den operativa ledningen i organisationen. Styrelsens måste gå hand i hand med den linjeorganisation som de flesta organisationer bygger på. Styrelsens sätt att organisera sitt arbete och hur den väljer att samverka med både ägare och ledning blir därför ett viktigt moment i arbetet.

Naturakademins Göran Gennvi har varit en certifierade lärarare med inriktning mot ”Hållbar affärsutveckling”  metoder och verktyg i ämnet är speciellt framtaget för dynamiskt styrelse och ledningsarbete.  Vi erbjuder inspirations- och utbildningsworkshops med fokus på hållbar affärsutvecklings anpassat för styrelser och ledningsgrupper.

Läs exemplet i nedladningsbar PDF: Högre styrelseutbildning