Styrelseklubba

Styrelsearbete idag ställer lika stora krav på att leda verksamheten som att utöva ett ledarskap genom teamarbete både inom styrelsen och gentemot den operativa ledningen i bolaget. Styrelsens arbete organiseras ofta på ett sätt som liknar en projektorganisation och måste gå hand i hand med den linjeorganisation som de flesta bolag bygger på. Styrelsens sätt att organisera sitt arbete och hur den väljer att samverka med både ägare och ledning blir därför ett viktigt moment i arbetet

Naturakademins Göran Gennvi har varit en certifierade lärarare och materialet kring ämnet ”Hållbar affärsutveckling” är speciellt framtaget till utbildningen. Detta tillsammans med deltagarnas egen erfarenhet och möjligheten att diskutera i gruppen samt arbeta med konkreta case, ger kurs deltagarna en mer konkret och praktisk användning än vid andra mer teoretiska utbildningar.

Vi erbjuder inspirations- och utbildningsworkshops med hållbart affärsutvecklings fokus anpassat för styrelser och ledningsgrupper.

Läs exemplet i nedladningsbar PDF: Högre styrelseutbildning