Våra erbjudandeatt bistå vid utveckling av ledare, organisationer och samhället.
I mer än 25 år har Naturakademin Learning Lab fått förtroendet att bistå organisationer och ledare i sin strävan att utveckla sin vision, strategi, organisationskultur, värdegrund, och ofta med hållbarhet som ledstjärna. Vi anses duktiga på att skapa förutsättningar för delaktighet, engagemang och ansvarstagande bland de som skall omsätta idéer till verklighet d v s att gå ifrån ord till handling för att uppnå mål och högre syften.

Utmaningen
Vår tid kännetecknas av en allt högre komplexitet med stora och snabba omvärldsförändringar. Avancerad teknologi och digitalisering i kombination en allt snabbare globalisering skapar sociala och ekologiska utmaningar som ställer nya krav på ledare, medarbetare och organisationer. Med den ökade komplexiteten och förändringstakten ökar också kraven på ledarens och organisationens förmåga till snabbhet och precision i beslutsfattandet liksom effektivitet i genomförandet. Det handlar om förmå att urskilja och anpassa sig till en framväxande framtid, att ständigt levandegöra organisationens syfte och vision samt att mobilisera människors engagemang och vilja att göra skillnad genom delaktighet, samskapande och ansvarstagande.

Lösningen – Learning Labs
Vi möter detta behov genom att erbjuda metoder och verktyg för att testa nytt, vidga och ändra perspektiv där ett transformativt lärande uppstår.

I  labben jobbar man med komplexa frågor eller dilemman som söker sin lösning.
En viktig förutsättning är den stödjande infrastrukturen. D v s platsen, miljön och sammanhanget där lärande och experiment kan ske och som skapar trygghet i att testa, utforska och möta det okända.
Våra metoder och verktyg bidrar till att vidga perspektiv, ge sammanhang och accelerera lärande och utveckling. Metoderna är primärt utvecklade vid MITs forskningen kring Organisational Learning, Theory-U och Systems Dynamics.

Exempel på tillämpningar:
>>Från vision till verklighet
>> Nya affärsmodeller
>> Omvärldsanalys – att förhålla sig till en ny och framväxande omvärld.
>> Strategisk dialog? – att stämma av och harmonisera strategier och verksamhetsplaner
>> Mobilisering – att gå från ord till handling i prioriterade utvecklingsfrågor.
>>Ladda ner Learning Lab (PDF)