Implimentering – att gå från ord till handling

 Att leda med övergripande ambitioner och värderingar kräver att vi skapar en koppling mellan ord och handling. Inte bara hos oss som individer utan i ett socialt sammanhang. Det handlar om att etablera ofta nya men framför allt tydliga handlingsnormer i kända situationer och att skapa bättre förutsättningar att ta i de situationer som regelverket inte tagit höjd för, att gå från ord till handling.

Att tränga bakom orden

1. Vi måste gemensamt ”tränga bakom orden” och bli överens om vad som gäller och varför. Det räcker inte med att ledningen tagit ställning, vi behöver få ett kvitto från vår chef och våra arbetskamrater att vi förstått samma sak.

Att pröva i ett Learning Lab

2. Vi måste också ges tillfälle att ”pröva” och ifrågasätta våra handlingar i ljuset av ledningens ambitioner. Vad gör vi rätt? Vad gör vi fel? Vad är det vi inte gör men borde göra? Det är i det samtalet som vi ”tvingas” ställa oss frågan: vad är det som står i vägen för att vi faktiskt skall kunna gå ifrån ord till handling.

Metod

Metoden är enkel. Genom att ge ledare och medarbetare möjligheter att tillsammans tränga bakom orden och förstå ledningens ambitioner kan ett till synes abstrakt budskap få liv och mening. Men, eftersom de flesta av oss är dåligt rustade att föra dessa samtal (med rimlig kvalitet och effektivitet) krävs ett väl strukturerat material som guidar oss igenom samtalet.

Enkelt och naturligt

Vårt angreppssätt bygger på samspelet mellan ord och handling. Det är när överenskomna värderingar återspeglas i tydliga och distinkta handlingar som vi kan tala om en stark kultur. Vår ”spelplan” utgår därför – lite förenklat – ifrån att skapa dialoger kring, å ena sidan, vad vi bör göra (”ord”) och, å andra sidan, vad vi gör (”handling”).

Läs mer:

>>Vad är från ord till handling?
>>Från ord till handling – metodbeskrivning (PDF)

 

 

 

Dialogue: The Art Of Thinking Together


By (author): William Isaacs

Dialogue provides practical guidelines for one of the essential elements of true partnership–learning how to talk together in honest and effective ways. Reveals how problems between managers and employees, and between companies or divisions within a larger corporation, stem from an inability to conduct a successful dialogue.
List Price: Price Not Listed
Kindle Edition: Check Amazon for Pricing Digital Only