Varför – En ny verklighet?
I en tid med stora och snabba förändringar med migration, klimatförändringar och digitalisering påverkas alla organisationer på ett eller annat sätt. I en föränderlig värld tvingas vi ständigt tänka i nya banor. Vi måste ompröva vår syn på världen, på våra mål och på hur vi skall arbeta tillsammans. Då krävs ett nytt fundament av gemensamma uppfattningar, som kan hjälpa oss att samordna och anpassa våra handlingar enligt nya gemensamma tankemodeller.

Vad är En ny verklighet? – ”En ny verklighet” är ett Learning Lab som bistår i att öka en samsyn om de snabba förändringar vi står inför och får deltagarna att tillsammans se hur detta kan påverka verksamheten. Learning labbet syftar till att sätta in komplexa framtidsfrågor i ett större sammanhang och ger möjlighet för deltagarna att bli överens om var de hör hemma på den gemensamma agendan exempelvis:

  • Vad är det som sker i vår omvärld?
  • Hur påverkar detta oss?
  • Vilka utmaningar står vi inför?
  • Vilka nya perspektiv och sammanhang är viktiga att förhålla sig till?
  • Vilka prioriteringar bör vi göra?

Vilken nytta gör En ny Verklighet ?
Labbet ger förutsättningar för en strategisk dialog där synergieffekter mellan olika områden och olika erfarenheter blir synliga och tas tillvara. Labbet ger också möjlighet att ”tränga bakom orden” och syftar till att skaka liv i och gemensamt förstå de ambitioner som bör vägleda arbetet framöver, exempelvis:
• Vilka ambitioner har vi?
• Vad måste förtydligas?
• Hur stor är utmaningen?

Workshopen inleds med att lyfta en bild av omvärlden där organisationens egna analys kan ingå. Vi kan också bjuda in någon av våra partners t ex Anders Wijkman, tidigare ordförande i Regeringens miljömålsberedningen. Efter omvärldsutblicken får deltagarna möjlighet att reflektera och föra en strategisk dialog kopplat till organisationens egen vision och mål samt vad som är aktuellt för den egna verksamheten.

Längd på workshopen: ca 4 – 6 h.

Ett exempel på Learning Lab i samarbete med Anders Wijkman och Social Venture Network: ”En ny verklighet” – en workshop om lokal samhällsutveckling

Nedan ett exempel på frågor från ”En Ny Verklighet”

En ny verklighet