Vad är Medvetet Ledarskap?
Medvetet Ledarskap handlar om att ständigt stämma av sin radar mot omvärlden samtidigt som man kalibrerar sin inre kompass. Medvetet Ledarskap ger perspektiv på helheten, våra olika roller och hur vi skapar transformativ utveckling mot framgång och en långsiktig hållbar utveckling.

När människor och organisationer är i kontakt med sin ”inre” kompass samtidigt som man är medveten om sin omvärld utvecklas en förmåga att vidga tankerummet där man kan uppleva insikter om framtiden som om den ”vill födas fram”. Insikter som ofta bär med sig en känsla av och kreativa lösningar för hur man kan möta utmaningar och ta vara på möjligheter att utveckla en önskad framtid.

Exempel på program:

  1. En ny verklighet – föreläsning och en lärande workshop i omvärldsfrågor
  2. Mobilisering –  att snabbt nå resultat vad gäller implementering av vision, mål och hållbarhetsperspektiv i organisationen,
  3. Nature Quest – 1-8 dagar för personlig utveckling