Bill O’Brien, former CEO of Hanover Insurance, says that “the success of an intervention depends on the interior condition of the intervenor”. The core process of future leadership is deeply connected with the capacity of presencing: to use one’s Self as a blank canvas for sensing and bringing into presence that which wants to emerge.

Vår tid kännetecknas av en allt högre grad av komplexitet med stora och snabba omvärldsförändringar. Avancerad teknologi, digitalisering och kunskap i kombination med ekologiska och sociala utmaningar ställer nya krav på ledare, medarbetare och organisationer. Kraven ökar på såväl strategisk precision och snabbhet i beslutsfattandet liksom effektivitet i genomförandet, men kanske framförallt att levnadsgöra organisationens syfte. Gamla sanningar byts mot nya, samtidigt som världen kommer allt närmare.

Ett nytt ledarskap håller på att utvecklas.
I en snabbrörlig, global och flexibel ekonomi handlar ledarskap främst om att mobilisera människors vilja att skapa – speciellt att skapa värden som betyder något på djupet. Att gå ifrån ”hjälte ledare till att leda som samskapare”. När den typen av energi existerar är alla i gruppen mer engagerade, tillfredsställda och produktiva.

En Medveten Ledare har förmåga till;
– att motivera sig själv och utvecklas som ledare.
– att förstå betydelsen av anställda eller andra aktörers eller intressenters perspektiv och intressen, och förmåga att ta hänsyn till, påverka och involvera dessa i arbetet.
– att se komplexa samband, men också att kritiskt ifrågasätta kunskap och egna antaganden, samt förmåga att skapa förändring i organisationen.
– förståelse för vad som händer i omvärlden och vad världen är på väg.

En person och ledare, formell eller informell som uppfattas som genuin och autentisk och som skapar intresse, respekt, och engagemang hos andra. En person som inspirerar till nya spår, stigar och vägar. En Medveten Ledare är någon som visar vägen utan att stå i vägen.

Läs mer om medvetet ledarskap ……..

Exempel på program

  1. Föreläsning med övningar i Medvetet Ledarskap
  2. Träning i Medvetet ledarskap  1/2 dag eller heldag i naturen.
  3. Träning i Medvetet ledarskap tre steg och tre dagar
  4. Wild Pathfinder 36h – 48h ledarskapsträning
  5. Nature Quest för personlig utveckling
  6. WiLD Pathfinder Leadership program.  3-6 månader,
  7. Mindfulnessträning för Medvetet Ledarskap – ett 8 veckors program