I tider av osäkerhet och snabb förändring söker vi människor trygghet och inspiration. Genom globaliseringen och det sociala internet kommer vi närmare världen och varandra och paradoxalt nog med det, en längtan efter mer autenticitet, att leva närmare våra värderingar.

För att verkligen kunna mobilisera vår egen, men även andras energi och engagemang behöver vi närmare kontakt med våra djupare värderingar. Det ger oss möjlighet att bättre möta förändringar som sker på alla nivåer, både professionellt och i våra personliga liv, och även att hitta en djupare mening. Genom att träna väl utvalda reflekterande övningar och uppleva stillhet i naturen kan vi nå en plats i oss själva som besitter vishet och djup kunskap. Från den platsen är det lättare att finna mening och riktning att verka ifrån, både vad gäller vårt arbete och i våra egna liv.

Vad är en Nature Quest?

Nature Quest är ett kraftfullt individuellt program för ledarskaps- och personligutveckling som kombinerar modern forskning med en av de äldsta metoderna att förstå en större helhet, sina värderingar, stärka förmågan till närvaro och utforska sina drivkrafter.

Under en Nature Quest kombineras starka upplevelser i naturen med mental träning, närvaro och kreativitet. Den personliga utvecklingen kan sedan bidra i den gemensamma utvecklingen och en Nature Quest passar därför lika bra för enskild individuell utveckling som för utvecklingen i en grupp.

Var?

Naturakademin Learning Lab erbjuder Nature Quest på väl utvalda platser t ex vid Ekskäret i Stockholm skärgård och i Jämtländska fjällen. Nature Quests arrangeras antingen i öppna grupper eller i slutna sällskap.

Ekskäret i Stockholms skärgård

Vålådalen i Jämtland

Hur ett program kan se ut

Dag 1

Incheckning – Inledande samtal, reflektioner och övningar. Introduktioner till några enkla med mycket kraftfulla mentala modeller som U-process (länk).

Dag 2

Fm – Samtal, reflektion och förberedande övningar inför Solo. Solo är en central del av Nature Questen där deltagarna tillbringar själv på en väl vald plats ute i naturen. Det kan t ex vara på en egen ö i Stockholms skärgård eller högt uppe i fjällen.

Dag 3-5

Solo – Solo tiden kan variera från ½ dag till 4 dygn.

Efter Solot

Tid för att med tydligt stöd integrera upplevelsen av Solot. Återigen reflektion och övningar.

Ledare för Nature Questen

Göran Gennvi har jobbar med utvecklingsfrågor sedan mitten 80-talet. Det har handlat om transformation av individer, ledare, organisationer och samhällen. Teorier och metoder kommer och inspireras från kombinationen från tidlösa visdomstraditioner liksom den modernaste forskningen ifrån forskningsinstitut som MiT och Harvard Business School . Göran har också jobbat som VD i ett antal företag och som strategikonsult för nationella och internationella bolag. Göran har under många år haft ett nära samarbete som Senior Advisor för Tällberg Foundation, IFL vid Handelshögskolan, Society for Organisational Learning (SoL) för att nämna några. Göran har årligen arrangerat Quests sedan tidigt 90-tal och under de senaste tio åren jobbat ihop med bl a amerikanen John P Milton, Way of Nature och Professor Chief Oren Lyons – Onondaga Nation.

IMG_2155_2

Anneli Örtqvist har en 20 års lång erfarenhet som mellanchef och utvecklingsledare, både i näringslivet och i NGOs. Sedan 20 år har Anneli studerat och utövat zenmeditation och integrerat träning av ”the beginner´s mind” – att kunna se och uppleva som det är för första gången – med naturupplevelse, ledarskap och organisationsutveckling. Anneli jobbar som rådgivare i utvecklings- och förändringsfrågor och starkt engagerad i en inre och yttre hållbar utveckling – hur vi människor kan utvecklas och leva i en skapande och harmonisk samspel med varandra och naturen.

Nils Joneborg är överläkare i psykiatri, expert på hälsobringande faktorer för individ, grupp och organisation. Nils är meditationslärare med fokus på möjlighet till transformativ utveckling. Nils är delaktig i pågående forskning, på Karolinska Institutet, kring fysiologiska effekter i kroppen av meditationsträning och har även ett stort intresse för systemtänkande.

Erbjudande

En Nature Quest kan beställas av en organisation som ett kraftfullt ledarskapsprogram. Naturakademin Learning Lab erbjuder också Nature Quest för individer. Nästa program för individer planeras ske under sommaren 2016 i Vålådalen, Jämtland.

För mera information och kostnadsförslag, kontakta gärna Anneli Örtqvist, 070/241 75 07, anneli@naturakademin.se eller Göran Gennvi, 070/512 81 98, gennvi@naturakademin.se.

Tidigare deltagares erfarenheter

”De tre dagarnas Solo var en av de mest kraftfulla verktygen för personlig utveckling jag kommit i kontakt med. När vi lämnar våra liv och distraktionerna bakom oss och ensamma ger oss ut i det vilda för att möta det som ligger framför oss händer något. Vi börjar se oss själva och de tankar och mönster som sällan kommer till ytan. De insikter som kommer under en solo är inte kognitiva, de är känslomässiga och därför mycket mer kraftfulla när det kommer till beteendeförändring. Upplevelsen är svår att sätta ord på, den måste delas och kännas, men jag lovar dig; den var av ett livsavgörande slag.”

Erik Fernholm, forskare inom kognitiv neurovetenskap, positiv psykologi samt evidensbaserad coaching.   

Jag minns dygnen under Solot. Det skimmer som vilar över de där speciella händelserna i livet som har ett ”före” och ett ”efter”. När distraktionerna försvann uppstod två ”möten”. Det första mellan mig själv och vår fantastiska planet och hela himlavalvet. Ett möte som plötsligt löstes upp i känslan av att jag var också detta. Begreppen ”ut i naturen”, ”vi måste vara rädda om naturen” kändes plötsligt så fel. Jag är natur!

Det andra mötet var mötet med mig själv. Tankarna, som visade sig genereras ut föreställningar och mönster, kunde i ”tystnaden” träda fram i ljuset på den lilla bergsplatå där jag slagit läger. Identifieringen med mitt inre släppt. Naturens tvingande kärlekskraft. Känslan av gränslös frihet och tillit infann sig.

Marie Ryd, vetenskapsjournalist, grundare av tidskriften Holone och doktor i medicinsk vetenskap.