Det är så här man ska må när man fattar beslut som berör många människor. Naturen ger mig perspektiv och jag kan skilja på stort och smått. Här är jag i kontakt med mig själv helt och fullt.

Orden från från den kände koncernchefen med tiotusentals anställda har etsat sig fast. I naturen fick han tid till eftertanke och reflektion – något som han saknade i sin vardag och som han menade leder till bättre och klokare beslut.

Vad är en Quest?
Quest är ett kraftfullt individuellt program för självledarskap och personligutveckling som kombinerar modern forskning med en av de äldsta metoderna att förstå en större helhet, sina värderingar, stärka förmågan till närvaro och utforska sina drivkrafter. Under en Quest kombineras starka upplevelser i naturen med närvaroträning och kreativitet. Den personliga utvecklingen bidrar både individuellt utveckling som för utvecklingen i en grupp.

Var?
Vi erbjuder Quests på väl utvalda platser t ex i Stockholm skärgård och i Jämtländska fjällen. Quests arrangeras antingen i öppna grupper eller i slutna sällskap.

Ekskäret i Stockholms skärgård

 

Vålådalen i Jämtland

En Quest kan variera mellan 24 timmar till 8 dagar

Dag 1
Incheckning – Inledande samtal, reflektioner och övningar. Introduktioner till några enkla med mycket kraftfulla mentala modeller som U-process (länk).

Dag 2
Fm – Samtal, reflektion och förberedande övningar inför Solo. Solo är en central del av Nature Questen där deltagarna tillbringar själv på en väl vald plats ute i naturen. Det kan t ex vara på en egen ö i Stockholms skärgård eller högt uppe i fjällen.

Dag 3-5
Solo – Solo tiden kan variera från ½ dag till 4 dygn.

Efter Solot
Tid för att med tydligt stöd integrera upplevelsen av Solot. Återigen reflektion och övningar.

Erbjudande

En Nature Quest kan beställas av en organisation som ett kraftfullt ledarskapsprogram. Naturakademin Learning Lab erbjuder också Nature Quest för individer.

Tidigare deltagares erfarenheter

”De tre dagarnas Solo var en av de mest kraftfulla verktygen för personlig utveckling jag kommit i kontakt med. När vi lämnar våra liv och distraktionerna bakom oss och ensamma ger oss ut i det vilda för att möta det som ligger framför oss händer något. Vi börjar se oss själva och de tankar och mönster som sällan kommer till ytan. De insikter som kommer under en solo är inte kognitiva, de är känslomässiga och därför mycket mer kraftfulla när det kommer till beteendeförändring. Upplevelsen är svår att sätta ord på, den måste delas och kännas, men jag lovar dig; den var av ett livsavgörande slag.”

Erik Fernholm, forskare inom kognitiv neurovetenskap, positiv psykologi samt evidensbaserad coaching.   

Jag minns dygnen under Solot. Det skimmer som vilar över de där speciella händelserna i livet som har ett ”före” och ett ”efter”. När distraktionerna försvann uppstod två ”möten”. Det första mellan mig själv och vår fantastiska planet och hela himlavalvet. Ett möte som plötsligt löstes upp i känslan av att jag var också detta. Begreppen ”ut i naturen”, ”vi måste vara rädda om naturen” kändes plötsligt så fel. Jag är natur!

Det andra mötet var mötet med mig själv. Tankarna, som visade sig genereras ut föreställningar och mönster, kunde i ”tystnaden” träda fram i ljuset på den lilla bergsplatå där jag slagit läger. Identifieringen med mitt inre släppt. Naturens tvingande kärlekskraft. Känslan av gränslös frihet och tillit infann sig.

Marie Ryd, vetenskapsjournalist, grundare av tidskriften Holone och doktor i medicinsk vetenskap.

Vi erbjuder: