Strategisk Dialog
Utan begåvade och transparanta samtal om digitalisering, hållbarhet och de stora omvärldsfrågorna blir det svårt att förhålla sig till dessa frågor. Hur frågorna hanteras kan få dramatiska konsekvenser på såväl värdering av företaget som på framtida resultatutveckling. En samsyn i styrelse och ledning i hållbarhetsfrågan är därför avgörande för såväl riskhantering och kapitalförvaltningen som för att skapa operativ handlingskraft och samstämmighet mellan ord och handling. Naturakademin erbjuder Learning Labs metoder och verktyg i syfte att öka den strategiska precisionen.

Hållbar utveckling, en angelägen fråga
Undersökningar visar tydligt att de flesta ledamöter i styrelser och ledningsgrupper anser att det är styrelsens ansvar att bedöma ­­riskerna i organisationens verksamhet och inte bara den operativa ledningens ansvar. Det råder nästan total enighet om att exempelvis arbetet med hållbar utveckling påverkar flera värden i bolagen, bland annat anses varumärket stärkas, värdet höjas och resurseffektiviteten öka samtidigt som förmågan att attrahera dagens och morgondagens kunder och medarbetartalanger också påverkas på ett positivt sätt.  Arbetet med hållbar utveckling är här för att stanna och förändringens vindar har börjat blåsa både inne i styrelse- och ledningsrummen.
Nedan ett exempel på frågeställningar:

Bilaga 10 Hur väl rustade är vi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om erbjudanden för ledning och styrning >>