En samsyn i styrelse och ledning i de avgörande omvärldsfrågorna är kritiska för såväl kapitalförvaltningen som för att skapa operativ handlingskraft och samstämmighet mellan ord och handling.

Göran Gennvi

Grundläggande frågor varje ledning/styrelse bör ställa sig:
· Vilken roll har styrelsen/ledningen i exempelvis hållbarhetsfrågan?
· Hur kan ledningen bäst fylla den rollen?
· Vilka konkreta initiativ kan/bör ledningen ta?

Grundläggande frågor varje medlem i en ledning eller styrelse bör ställa sig:
· Hur ser jag på hållbarhetsfrågan?
· Hur ser jag på min roll i styrelsen/ledningena?
· Hur kan jag bäst fylla den rollen?

För att detta ska kunna få önskad effekt behöver styrelse och bolagets ledningsgrupp vara helt kalibrerade, så att de ser på samma risklandskap och inser samma möjligheter. Vår metod syftar därför till att verka som en effektiv länk mellan styrelse och ledningsgrupp avseende att utveckla en givande och vinnande hållbarhetsstrategi.

Grundläggande metod för att säkra upp att omvärldsfrågorna hanteras strategiskt:
a) Inventering av risklandskapet
b) Identifiering av roller och ansvar

Exempel på upplägg:
1) Generella utbildnings-/inspirationstillfällen
2) Program för enskilda styrelser och ledningsgrupper
3) Coachingprogram för enskilda styrelsemedlemmar och ledare

En ny strategisk kartbild har vuxit fram som påverkar all verksamhetsstyrning. Nedan ett exempel på  verktyget ”hur tänker affärsstrategen” som bl a använts under Styrelseakademins högre utbildning.

 

Bilaga 13 Hur tänker affärsstrategen

Kontakt för vidare information: gennvi@naturakademin.se, 08-7163677