Bill O’Brien, former CEO of Hanover Insurance, says that “the success of an intervention depends on the interior condition of the intervenor”. The core process of future leadership is deeply connected with the capacity of presencing, to use one’s Self as a blank canvas for sensing and bringing into presence that which wants to emerge.

Quest är ett Learning Lab för medvetande utveckling hos ledare och individer. Vi coachar, utbildar och stödjer ledare och individer att kontinuerligt förbättra sin förmåga att uppnå de mål som är viktiga för dem själva och för den organisation där de arbetar.

Utmaningen

Dagens ledarutmaningar handlar mer än någonsin om
– att ständigt utforska och försöka förstå och tolka omvärlden och dess konsekvenser för den egna verksamheten –
– att formulera en trovärdig strategi (idé) om framgång i denna omvärld
– att mobilisera organisationen genom att ge människor en roll att spela i förverkligandet av strategin

För att klara detta är det viktigt att utveckla en självmedvetenhet och ett självledarskap. Detta sker genom att medvetet kunna styra sin uppmärksamhet, vara i kontakt och medveten om sina känslor och att kunna kontrollera sina impulser. Att kunna sålla bort distraktioner, men också tillåta tanken ströva fritt, utan förutfattade meningar för att tillåta nya, innovativa tankar träda fram. Att vara medveten om hur andra ser en själv och förstår vad andra behöver. Att vara autentisk och trovärdig genom att bottna i sina inre djupaste värderingar.

En Quest för ledare och individer tillhandahåller vägledning, metoder och verktyg för att öva och förfina dessa förmågor.

Erbjudanden