View Post

Strategisk Dialog – ett Learning Lab

Vår långa erfarenhet att rigga lärprocesser, dialog (konsten att tänka tillsammans) ligger som grund för vårt erbjudande.
Vi erbjuder en process, ett Learning Lab med syfte att öka den strategiska precisionen i utvecklingsarbetet genom att tillsammans med våra partners utveckla;

– en gemensam och relevant omvärldsbild
– en förståelse och kunskap för att se hur saker hänger ihop (systemsyn)
– en strategisk dialog d v s förmågan att utforska och tillvarata mångfalden av perspektiv så att alternativa strategiska vägval kommer till utryck
– ett kollektivt och dynamiskt ledarskap som förmår välja väg.
– en förmåga att mobilisera människor och organisation att gå ifrån ord till handling i vald riktning.