View Post

Houdinisportswear – affärer och hållbarhet

Samarbetet med Houdinisportswear har förstärkts och utvecklats ytterligare sedan sommaren 2015  då våra Nature Quests lyfts fram och rekommenderas på bolagets hemsida (se länk). Samarbetet startade och med att Naturakademin arrangerade en Nature Quest för bolagets samtliga chefer, medarbetare och vänner i Stockholmsskärgård. Syftet med en Quest för en organisation kan vara att identifiera och synliggöra organisationens bärande idé och göra den personligt …

View Post

Strategisk Dialog – ett Learning Lab

Vår långa erfarenhet att rigga lärprocesser, dialog (konsten att tänka tillsammans) ligger som grund för vårt erbjudande.
Vi erbjuder en process, ett Learning Lab med syfte att öka den strategiska precisionen i utvecklingsarbetet genom att tillsammans med våra partners utveckla;

– en gemensam och relevant omvärldsbild
– en förståelse och kunskap för att se hur saker hänger ihop (systemsyn)
– en strategisk dialog d v s förmågan att utforska och tillvarata mångfalden av perspektiv så att alternativa strategiska vägval kommer till utryck
– ett kollektivt och dynamiskt ledarskap som förmår välja väg.
– en förmåga att mobilisera människor och organisation att gå ifrån ord till handling i vald riktning.