View Post

Verktyg för utveckling, transformation och lärande

Från Ord till Handling – ett verktyg för transformation och lärande Från Ord till Handling är en metod för utveckling och förnyelse och ett angreppssätt som erbjuder verktyg som skapar dialog, ansvarstagande och delaktighet och som stödjer ledare och medarbetare i vardagen. Genom att arbeta i ett Learning Lab ges flera fördelar: – Det blir möjligt att snabbt nå ut till de många människorna i organisationen. – Ledarskapet blir …

View Post

Affärsmodeller utmanas och transformeras

Vi går ifrån en tid där framtiden kändes bekant och förutsägbar, en tid då framtiden replikerade dåtiden då lösningar och regler sedan tidigare kom att fungera i framtiden. Vi är nu i en tid där lösningar ifrån förr inte i samma utsträckning fungerar att aplicera på framtiden. Där det behöver skapas nya idéer och lösningar för att möte framtidens utmaningar och …