View Post

Source – The Inner Path of Knowledge Creation

Joseph Jaworski och Otto Scharmer intervjuade ledare ifrån hela världen i ”Dialogue on Leadership” och kom tidigt i kontakt med Brian Arthur på Santa Fe Institute. Brian Arthur som anses vara en av världens ledande ekonomiska tänkare (se World Economic Forum) är också den av de vi känner som gjort flest Nature Quests, bland annat tillsammans med vår amerikanska partner John …

View Post

Vad är ett Medvetet Ledarskap

Medvetet Ledarskap Vi lever i en tid med stora och snabba omvärldsförändringar. Avancerad teknologi, digitalisering och kunskap i kombination med sofistikerade processer ställer nya krav på ledarskapet. Med ett ökat omvärldstryck och förändringstakt ökar kraven på såväl precision och snabbhet i beslutsfattandet liksom effektivitet i genomförandet. Gamla sanningar byts mot nya, samtidigt som världen kommer allt närmare. Ledarskapet kännetecknas av …

View Post

The Learning Tool

The Learning Wheel, a tool for personal and organizational transformation. ”– Around 1990, I began looking for other ways of thinking. We were so linear in terms of strategy and processes, that my understanding was that people are afraid of change. So, I started thinking about the question: Is there a place in the world where there are people or …

View Post

Houdinisportswear – affärer och hållbarhet

Samarbetet med Houdinisportswear har förstärkts och utvecklats ytterligare sedan sommaren 2015  då våra Nature Quests lyfts fram och rekommenderas på bolagets hemsida (se länk). Samarbetet startade och med att Naturakademin arrangerade en Nature Quest för bolagets samtliga chefer, medarbetare och vänner i Stockholmsskärgård. Syftet med en Quest för en organisation kan vara att identifiera och synliggöra organisationens bärande idé och göra den personligt …

View Post

Ett Learning Lab med Gestalt

Ett 45 tal organisationskonsulter (FGO) med Gestalt som metodik träffades under senhösten på Gällöfsta kursgård för att ta del av en tvådagars utbildning U-processen. Kursen genomfördes i formen av ett Learning Lab där deltagarna lotsades igenom de olika processtegen

View Post

Strategisk Dialog – ett Learning Lab

Vår långa erfarenhet att rigga lärprocesser, dialog (konsten att tänka tillsammans) ligger som grund för vårt erbjudande.
Vi erbjuder en process, ett Learning Lab med syfte att öka den strategiska precisionen i utvecklingsarbetet genom att tillsammans med våra partners utveckla;

– en gemensam och relevant omvärldsbild
– en förståelse och kunskap för att se hur saker hänger ihop (systemsyn)
– en strategisk dialog d v s förmågan att utforska och tillvarata mångfalden av perspektiv så att alternativa strategiska vägval kommer till utryck
– ett kollektivt och dynamiskt ledarskap som förmår välja väg.
– en förmåga att mobilisera människor och organisation att gå ifrån ord till handling i vald riktning.