U-process är en teoretisk ramverk för djupgående och transformativa förändringar. Förändringar som bottnar i en närvaro och medvetenhet både i individen och gruppens inre och yttre tillstånd.

U-processen eller ”Theory U”, som det också kallas, utvecklades ursprungligen av Dr Fridrich Glasl och Dirk Lemson från NPI (Netherlands Pedagogical Institute) 1968 och har vidareutvecklats av Otto Scharmer. Otto Scharmer har integrerat sin teori om ”presencing” och kapatilsm 3.0. Detta har skett i samarbete med kollegorna Peter Senge, Joseph Jaworski och Betty Sue Flowers. Naturakademin Learning Lab har samarbetat med Otto Scharmer och Peter Senge från och till sedan 1999.

Se vidare intervjuer med Otto Scharmer:

Theory-U: Presencing emerging futures, MIT Sloan School

”Theory U is the result of eight years of research and interviews with 150 “thought leaders” on innovation and leadership.”

Questions for Presencing and Theory U

Läs mera om U-process här.