Göran Gennvi – grundare
goran-gennviGöran är grundare och VD på Naturakademin Learning Lab arbetar med just detta, att bistå chefer, ledare och organisationer att fatta hållbara beslut i framtidsfrågor bl a som faculty på IFL sedan mitten av 90 talet och senior advisor på Tällberg Foundation. Göran sitter bl.a i styrelsen på Albaeco (Stockholm Resilience Center) samt stiftelsen Ekskäret

 

 

Rådgivare som ingår i vårt nätverk:
Anders Wijkman – Oberoende rådgivare och hållbarhetsexpert

anders_wijkman_250Anders Wijkman är partner och oberoende rådgivare till Naturakademin Learning Lab. Tillsammans med Anders erbjuder vi workshops och lärprocesser, där Anders bistår med omvärdsanalys. Anders har ett stort och brett kunnande inom hållbarutveckling, inte minst inom områden som cirkulär ekonomi, energi, finans, digitalisering och offentligupphandling.

 

 

Eva Bergh – Miljöstrategisk ledare med stor kommunal erfarenhet

eva-1Med mer än 20 års arbete i kommun, varav de senaste nio åren i strategisk roll och chefsposition, har Eva stora erfarenheter av den kommunala världen. Hon har fått insikter om individens betydelse för att lyckas med förändring, att varje medarbetare behöver känna engagemang och vilja att bidra. När den egna organisationens medarbetare är öppna för att hitta lösningar på dagens och framtidens utmaningar, är de också redo att lyssna på varandra och andra.

 

Anneli Örtqvist – Senior rådgivare

Rådgivare i utvecklings- och förändringsfrågor. Anneli har lång erfarenhet av ledarskap och utvecklingsarbete både inom näringsliv, kommun och ideellverksamhet. Erfarenheter av att leda innovations- och förändringsarbete för en hållbar utveckling som inkluderar lärande, kultur- och värderingsförändringar, verksamhets-, affärs- och teknikutveckling.

 

 

Nils Joneborg – Läkare, meditationslärare och organisationsutvecklare

image 1 (2)

Nils Joneborg är läkare, organisationsutvecklare och partner till Naturakademin. Tre områden har definierat Nils väg. Som ung läkare fascinerades han över patienter som primärvården aldrig nådde. De sökte om och om igen utan att deras behov blev mötta. Detta ledde in i ett intresse för samspelet mellan kropp och själ. Hur människan är en helhet, odelbar, trots att medicinen länge gjort en uppdelning. Hela området kring hur sinnet och kroppen samspelar i uppkomst av energi & kreativitet respektive sjukdom och ohälsa, har idag starkt forskningsstöd även om verkligheten på vårdinrättningarna ännu är en annan.

 

Michael Pieschewski – Demonpedagog

Micke

Michael Pieschewski är ekonom och partner till Naturakademin och har arbetat med förändringsarbete i stora organisationer sedan slutet av 70-talet. Han var djupt engagerad i förändringen av SAS i början av 80-talet under Jan Carlzons ledning, en förändringsprocess som bildat skola över hela världen. Michaels fokus ligger på att utveckla pedagogiska metoder som gör det möjligt för de många människorna i företag och organisationer att aktivt bidra till att ”gå från ord till handling”.

 

Jennie Everman Thuresson – Folkhälsovetare, hållbarhetskonsult och coach

Jennie

”Livet är icke, det bygges” – stod det på ett klistermärke på kylskåpet hemma i Karlshamn i Blekinge under Jennies uppväxt. Den ledstjärnan lever Jennie efter än idag. Jennie är en kreativ och engagerad inspiratör, föreläsare och coach inom hälsofrämjande arbete, folkhälsa, hållbar livsstil och hållbar utveckling. Enligt Jennie är det de små förändringarna mot ett mer hälsosamt och hållbart liv som ger de stora resultaten både för oss som individer, medarbetare och samhällsmedborgare. Det lilla blir det stora och hur det är våra små vardagliga val som skapar en hållbar framtid.

 

Partners:
Tällberg Foundation
Naturakademin har sedan 2006 haft ett formellt, nära samarbeta med Tällberg Foundation som är en oberoende, opartisk, ideell utbildningsorganisation med kontor i New York, USA och Stockholm, Sverige med sitt säte i Tällberg, Dalarna. Under fler än 30 år har stiftelsen byggt upp en metod och process för förändring av perspektiv, förhållningssätt och arbetsmetoder för att angripa vår tids utmaningar. Stiftelsen är en plattform för lärande som erbjuder intellektuell frihet och är fritt från särintresen, politisk korrekthet, eller gränser mellan discipliner och kulturer.

Stiftelsen Ekskäret
Stiftelsen Ekskäret arbetar för en medveten utveckling av individ, företag och samhälle. Sedan 2011 har ett samarbete mellan organisationerna funnits. Bland annat är ön Ekskäret en av Naturakademins platser för Learning Labs och program för Medvetet Ledarskap.

Missing Link Consultants
Missing Link Consultants arbetar för en värld i harmoni. Missing Link Consultants uppdrag är mindset transformation. De har 20 års erfarenhet av att utveckla organisationer mot ett visions- och värderingsdrivet ledarskap och lång erfarenhet av att hjälpa individer att utveckla en inre kompass som formar det självledarskap som genererar inre hållbarhet.

De har spetskompetens inom det nya tvärvetenskapliga fält som kallas neuroledarskap. Även där var de pionjärer, begreppet var då inte ens myntat, och anses av många som kunskapsledande. De följer den kognitiva hjärnforskningen på daglig basis och delar med sig med vad de finner av värde för arbetslivet även genom deras prenumerationsbaserade publikation Holone www.holone.se

Naturakademin Learning Lab samarbetar med Missing Link Consultants för att gemensamt stärka lärprocesser för ett medvetet ledarskap. Naturakademin Learning Lab erbjuder bl a modulen ”En ny verklighet” i Missing Links MINDVIEW program.

Houdinisportswear
Houdinisportswear är en partner som både fungerar som inspiratörer, goda exempel på transformation av bransch, organsation och synsätt av affärer och hållbarhet men och så som samarbetspartners i tex Nature Quests. ”Vi har inget hållbarhetsarbete. Bara en massa arbete. Vi ser inte hållbarhet som en särskild gren i vår verksamhet. Det är en självklar del i allt vi gör. Det finns ingen motsättning mellan hållbarhet och goda affärer. Tvärtom är det en förutsättning. Naturen är det viktigaste vi har. Det är vårt levebröd och där vi njuter, leker och mår bra. Vi bor på en fantastisk planet, och vi tänker göra allt vi kan för att bevara och förbättra den!” –Houdinisportswear