anders_wijkman_250Anders Wijkman är partner och oberoende rådgivare till Naturakademin Learning Lab. Tillsammans med Anders erbjuder vi workshops och lärprocesser, där Anders bistår med omvärdsanalys.

Anders har ett stort och brett kunnande inom hållbarutveckling, inte minst inom områden som cirkulär ekonomi, energi, finans, digitalisering och offentligupphandling.

Anders var tidigare generalsekreterare för Röda Korset, Naturskyddsföreningen, biträdande generalsektreterare i FN och EU-parlamentariker. Anders ansvarade också för ett regeringsuppdrag gällande översyn av reglerna för offentlig upphandling och nu senast var han ordförande för Regeringens miljömålsberedning. Förnärvarande är Anders ordförande för Romklubben och Återvinningsindustrierna. Anders har tillsammans med Johan Rockström skrivit boken ”Den stora förnekelsen” och ”Bankrupting Nature”.

www.wijkman.se