Anneli Örtqvist

Rådgivare i utvecklings- och förändringsfrågor. Anneli har lång erfarenhet av ledarskap och utvecklingsarbete både inom näringsliv, kommun och ideellverksamhet. Erfarenheter av att leda innovations- och förändringsarbete för en hållbar utveckling som inkluderar lärande, kultur- och värderingsförändringar, verksamhets-, affärs- och teknikutveckling.

Anneli drivs av en stark tilltro till människors och organisationers nyfikenhet, kreativitet och förmåga att vara medskapare till en inkluderande och hållbar värld. En värld där människor och natur lever i samklang och där vi kan tillgodose våra egna grundläggande behov och utvecklas, samtidigt som vi skapar förutsättningarna för andra att tillgodose sina.

Anneli har en 20 års lång erfarenhet som senior konsult, mellanchef och projektledare. Under 90-talet arbetade hon på Telia och var aktiv i utvecklingen av dåtidens digitalisering, personsökning och mobiltelefoni. Under denna tid arbetade Anneli bl a med tjänste- och affärsutveckling, internationell standardisering, som teknisk utvecklingschef för Telias personsökningsnät samt utvecklade tillsammans med en kollega den form av Mobilsvar (telefonsvarartjänst) som sedan blev en de facto standard.

I slutet av 90-talet började Anneli på allvar ställa sig frågan vad är väsentligt och ger livet mening. I samband med detta väcktes engagemanget för hållbar utveckling. Som ett led i detta har Anneli studeras och utövat zenmeditation och reflekterande dialog och integrerat dessa förmågor till kreativitet och innovation med naturupplevelse, ledarskap, affärs- och organisationsutveckling.

Anneli arbetade på Naturakademin Learning Lab från 2010 fram till april 2017 och är erfaren rådgivare och processledare med inriktning hållbarutveckling och lärande organisationer för ledarskaps- och organisationsutveckling. Anneli har bl a arbetat som assistent och rådgivare till Anders Wijkman.