eva-1Eva och hennes företag ”Idag och imorgon hållbarhetskonsult” bidrar till ett bra liv i en hållbar värld.

Med mer än 20 års arbete i kommun, varav de senaste nio åren i strategisk roll och chefsposition, har Eva stora erfarenheter av den kommunala världen. Hon har fått insikter om individens betydelse för att lyckas med förändring, att varje medarbetare behöver känna engagemang och vilja att bidra. När den egna organisationens medarbetare är öppna för att hitta lösningar på dagens och framtidens utmaningar, är de också redo att lyssna på varandra och andra.

Tydliga beslut och genuin vilja från ledningen parat med ett systematiskt tillvägagångsätt tillsammans med engagerade medarbetare och stor uthållighet är grunden för ett lyckas med förändring.

Konkreta resultat och uppdrag:

Eva ansvarade för att ett miljöledningssystem för hela organisationen Upplands Väsby kommun infördes och miljöcertifierades enligt ISO 14001 under 2010. Därefter bibehölls miljöcertifieringen med ett utvecklat miljöarbete som bedrivs systematiskt och strategiskt.

Upplands Väsby kommun blev utsedd till Miljöbästa kommun i Aktuell Hållbarhets rankning 2013. Kommunen klättrade från 167 till första plats på fyra år då Eva var miljöstrateg.

Eva har varit chef för en specialistenhet med specialister inom områdena juridik, upphandling, statistik, säkerhet, omvärldsanaly, folkhälsa, miljö och projektledning. Sedan ungefär 1,5 år är hon miljöchef med myndighetsutövning inom bland annat miljöbalken och livsmedelslagens område.

Läs mer på länkarna:

Perspektiv på hållbar verksamhetsutveckling

Naturvetarna – Upplands Väsby bäst på miljö

SVT Nyheter – Halverat koldioxid i Upplands Väsby