Jonas Roupé Strateg

Jonas bildJonas Roupé är partner till Naturakademin Learning Lab och har lång erfarenhet av att ta fram handfast och lätt kommunicerat beslutstöd i situationer som präglas av omfattande och snabb förändring. Han har också lång erfarenhet av att leda analys- och affärsutvecklingsteam för att stötta ledningsgrupper i företag.

”Det finns något i mötet mellan analytikerns korn på nya möjligheter och ledningsgruppens praktiska verklighet som jag älskar”, säger Jonas. ”Jag sporras av, och finner positiv kraft i kaos och oreda. Det låter säkert konstigt, men jag har gång efter gång sett hur det går att finna vägarna – som leder till meningsfulla affärer och ny energi för medarbetare och ledare. Det är fantastiskt att få vara med när frustration övergår i energi och framåtanda! Ofta handlar det om att skifta perspektiv. Kanske bara aldrig så litet.”

Jonas är ingenjör och civilekonom med bakgrund som affärsutvecklare, omvärldsanalytiker och strategichef i stora svenska industriföretag, bl a på Seimens, Eriksson och TeliaSonera. Han har över 20 års erfarenhet inom mindfullness och naturmedvetenhet – men hans fokus är främst analytiskt, men alltid med hållbarhetsanknytning. Han tar sig an uppdrag för företagsförnyelse, transformation av affärsmodeller samt underlag för omvärldsdiskussioner. Ibland kallas Jonas in bara för att tryck-testa eller pedagogisera presentationsmaterial.

”Vi lever i en tid av felaktiga föreställningar och skeva sanningar. Jag hjälper dig – tillsammans med Naturakademin – att sticka hål på myter och finna vägar till en framtid värld att välja.”