MickeMichael Pieschewski är ekonom och partner till Naturakademin och har arbetat med förändringsarbete i stora organisationer sedan slutet av 70-talet. Han var djupt engagerad i förändringen av SAS i början av 80-talet under Jan Carlzons ledning, en förändringsprocess som bildat skola över hela världen. Michaels fokus ligger på att utveckla pedagogiska metoder som gör det möjligt för de många människorna i företag och organisationer att aktivt bidra till att ”gå från ord till handling”.

För British Petroleum utvecklade han bland annat en metod som gjorde det möjligt att föra en dialog med 110 000 medarbetare om företagets kultur, ”att leva som vi lär”. Hans program ”Tänka Tillsammans” bildar stommen i DnBNOR:s ledarutvecklingsprogram och han har skrivit boken ”Håll drömmen vid liv, människor i väntan på ledarskap”.  Tillsammans med Michael har vi utvecklat programmet ”Från Ord till Handling (Samtal om Hållbarhet)” som handlar om att mobilisera människor och medarbetare i komplexa frågor.