image 1 (2)Nils Joneborg är läkare, organisationsutvecklare och partner till Naturakademin. Tre områden har definierat Nils väg. Som ung läkare fascinerades han över patienter som primärvården aldrig nådde. De sökte om och om igen utan att deras behov blev mötta. Detta ledde in i ett intresse för samspelet mellan kropp och själ. Hur människan är en helhet, odelbar, trots att medicinen länge gjort en uppdelning. Hela området kring hur sinnet och kroppen samspelar i uppkomst av energi & kreativitet respektive sjukdom och ohälsa, har idag starkt forskningsstöd även om verkligheten på vårdinrättningarna ännu är en annan. I Nils arbete med sjukvårdens egen personal som sökte psykiatrisk hjälp blev det uppenbart att matchningen mellan individ och organisation kunde skapa blomstring eller i värsta fall sjukdom. Med denna inblick blev det möjligt att se de enorma oförlösta potentialerna i våra organisationer. Med en egen kontemplativ träning kom insikten hur ett mer medvetet sinne ser verkligheten tydligare, utgör grunden för system tänkande och hjälper oss möta våra inre djupt liggande grundläggande värderingar. Att en medveten ledare, grupp eller organisation kan skapa vad som helst. Här kom även insikten hur mycket ”lidande” ett avstängt sinne skapar i alla system.

Länkar

”Vi har en samtalspartner i oss själva”, SvD 18 oktober 2012

”Större närvaro en viktig fråga för vården”, SvD 17 juli 2012