1990 Naturakademin bildas (Presentationsfilm ifrån 2000)

1992 Konceptet med Naturen som klassrum och lärare tar sin form. Samarbetet startar med Karl Henrik Robert och Det Naturliga Steget (DNS) och etableringen i skärgården utvecklas.

1993 Arrenderas Idöborg och Trycksaken ”i mötet med Naturen möter Du dig Själv”  bl a med programmen, ”Det Existensilella Naturäventyret” och ”Night in Nature” solo på en öde ö.

1994 Startar samarbetet med Perlan Dialog och Ledarskap (Gestaltpsykologer) samt IFL vid Handelshögskolan.

1995 Arrangera Det Naturliga Stegets 1a internationella möte på Idöborg. Mötet börjar med 12 timmar i naturen.

1996 Inleder samarbetet med Michael P. Last, Santa Fe Counsil for Environmental Excellence, och the Tracking Projekt John Stokes, Chief Jake Swamp och Chief Andy Buster. Naturakademin medverkar i en workshop om EcoPsycology i Santa Fe.

1997 En grupp internationella ledare samt Santa Fe Counsil for Environmental Excellence i Stockholm, ABC Nytt gör ett TV inslag. Finanstidningen gör ett uppslag och ett japanskt trend och miljömagasin gör reportage – Life In A Nothern Town. Genomför ett utvecklingsprogram för samtliga anställda på IFL vid Handelshögskolan. Reportage i tidningen Chef.

1998 Inleder samarbetet med Chief Oren Lyons och Laila Spik och SvD gör ett reportage. Gröna Korset blir en partner. Naturakademin arrangerar Miljökollo för ungdommar sponsrat av Abba Frida

1999 SOL Course Corse i Stockholm med Peter Senge och Otto Scharner, SOL global meeting i Bretagne, kurs med The Tracking Project. Naturakademin var medgrundare av Society for Organizational Learning i Sverige.

2000 Confer-Sense på Håholmen med bl a Peter Senge. Filmen om Naturakademin lanseras, och Trycksaken ”Naturligt Vis”.

2001 Kurs med The Tracking Project, Wisdom Leadership med Chef Oren Lyons på Häringe Slott, Gröna Korset, 360Hub Lighthouse etableras. Tidningen Impuls skriver om om U-processen.

2002 Alexandria in Egypten, 360 Hub Lighthouse, Youth and Environment Conference 13-15 July.

2003 Samarbetet utvecklas mellan Gröna Korset och Naturakademin. Oren Lyons deltar aktivt i Naturakademinins strategi . Utveckling av WiLD -Visdom, Insikt, Ledarskap och Dialog konceptet. Artikel i Gröna Korsets tidning. Program för ledamöterna i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin med Sensing, Solo och Sharing.

2004 Mer än 200 internationella ledare i Naturen på Thomson Island utanför Boston. SOL Annual Meeting – Naturakademin har en framträdande roll i programmet tillsammans med bl a Peter Senge. I December 2004 inleds samarbetet med John P Milton.

2005 Arne Naess och Göran Gennvi i SvD – Ett uppslag i tidningen med rubriken ”På Fjället finns tid att lyssna till vårt inre”.

160 internationella ledare i Vålådalen. SIRIUS återförsäkringsbolag firar 60-årsjubileum. Företaget bjuder sina största kunder från hela världen, till Sverige. Ett 10 tal av Naturakademins vägvisare guidar. Första kursen med John P Milton i Sverige

2006 Tillsammans med SOL och Det Naturliga Steget genomförs Integrating Innovation and Sustainability. IFL programledare på kurs i ”Natur gör chefen klok” under 6 månaders handledning och utbildning i U-processen.

2007 Veckans Affärer gör en helsida om Naturakademins grundare. Naturakademin genomför Night in Nature Tällberg Forum (Film) med toppledare ifrån hela världen. Tidningen Personal aktuellt gör ett uppslag. Naturakademin och John P Milton vidareutvecklar Nature Quest programmet (Film). Utbildning av 40 kvalificerade Pathfinders inför Tällberg Forum 2008. (Film)

2008 Toyotas ledning använder Strategisk Dialog för att tränas i grundläggande hörnpelarna i “the Toyota Way – respect for people och Teamwork”. 500 ledare ifrån hela världen startar Tällberg Forum med Sensing, Solo och Sharing. Chief Oren Lyons och 4 andra ledare ifrån First Nation. (Film). Re-connecting with Nature – Tällberg Forum, Första kursen för unga enterprenörer under GetWiLD – A NatureQuest Experience in Sweden i Vålådalen tillsammans med Kaospiloterna.

2009 Tillväxtverkets nya ledning genomförde en workshop inom ämnet Hållbar Tillväxt med syfte att skapa en klarare semantik. Tillväxtverket använde dialog och lärprocessen ”Från Ord till Handling”.

Samtliga 500 deltagare får en plats i Naturen under Tällberg Forum (the Stump Tällberg @ Forum 2009) samt erbjuds a Night in Nature.

2010 SEB anlitar Naturakademin för en dialogmetod att föra samtal om SEBs grundvärderingar (Core Values).

1700 unga ledare ifrån 120 länder får börja mötet med Sensing, Solo och Sharing under ett par timmar i naturen på Rework The World i Leksand. Se filmUtbildning av 75 kvalificerade Pathfinders inför Rework the World 2010 (film).

GetWiLD 2010 with John P Milton and Göran Gennvi.

2011 Historien om Naturakademinsidé lyfts fram som inspiration när IFL vid Handelshögskolan distribuerar en podcast till sitt stora nätverk av ledare. GetWiLD 2011 genomförs i Vålådalen med kvalificerade deltagare från bl a Kaospiloterna.

Bistod i Lerums kommuns arbete att förankra deras vision om att bli Sveriges ledande miljökommun.

2011-2012 Karlshamns kommun genomför en utbildningssatsning, ”Samtal om hållbarhet”, baserat på dialogmetoden ”Från ord till handling”. Samtliga tjänstemän och förtroendevalda deltog (3000st).

2012 – Naturakademin är en av de certifierade lärarna och har tillika utvecklat materialet kring ämnet ”Hållbar affärsutveckling”, speciellt framtaget till Styrelseakademins ”Högre Styrelseutbildning”. Varje utbildning avslutas med ett frivilligt teoretisk prov för att erhålla Styrelseakademins certifiering.

Tillsammans med Tällberg Foundation utvecklade Naturakademin ett program för hållbart Stadsbyggande för Nacka kommuns räkning med också för regionens övriga kommuner.

2013 Naturakademin fick uppdraget av regeringskansliet att beskriva lärandeprocesser i relation till värdering av ekosystemtjänster som del av utredningen ”Synliggöra värdet av ekosystemtjänster”. Utredningen överlämnades till miljöminister Lena Ek den 15 okt 2013. De frågor som vi ombads besvara i expertrollen kring lärande och utvecklingsprocesser var:
– Vilken roll har lärande processer för att skapa förändring i samhället och hos individer?
– Vilka är nyckerfaktorerna för lyckade lärandeprocesser?
– Förslag på åtgärder som staten kan införa för att underlätta och möjliggöra lärandeprocesser i olika sammanhang i samhället.

2013 Idéseminarium om lokala miljömål för Nacka kommun där Naturakademin bistod för att utarbeta lokala miljömål som underlag för politiska beslut. Dialog fördes kring frågan: ”Vad är det egentligen som står i vägen för att nå en önskad framtid?”

2013 – 2014 Naturakademin leder utvecklingsprojektet ”Hållbarhetsverktyg för styrelsearbete”, delfinansierat av Tillväxtverket. I projektet medverkade bl a Styrelseakademin, Det Naturliga Steget och Plantagon.

2014 Haninge kommun genomför en pilot för en miljöutbildning baserat på metoden ”Från ord till handling”.

Till Åre kommun utvecklas en anpassad version av Samtal om Hållbarhet att ingå i projektet Hållbar Destinations Utveckling (HDU)

2015 Etableras ett långsiktigt samarbete med Houdini Sportswear både vad avser strategisk rådgivning, kulturbyggande och organisationsutveckling.

2016 Uppdrag att bistå VD inför förankringsprocessen med Apotekarsocietetens policyprogram för läkemedelsområdet.

Vinner en upphandlig på 3 år att för Falun kommun biså i arbetet med ett samlat genomförande av hållbarhetsarbetet.

2017 Uppdrag att bistå i visionsarbete för Lifesum