Vår vision
Vår vision är att varje dag bidra i arbetet mot en hållbar och rättvis värld, där utveckling sker i samklang mellan människan, samhälle och natur.

Vårt syfte
Vårt syfte är att bistå individer, ledare och organisationer att bättre hantera komplexa frågor genom att utveckla ett mer medvetet och integrerat ledarskap och ett transformativt lärande där framgång uppnås utan att ske på bekostnad av människa och natur.

Naturakademin tillvaratar drivkrafterna i den mänskliga naturen och förmågan till reflektion, kreativitet och samskapande, gärna med den omgivande naturen som klassrum och lärare.
Learning Lab väcker människors lust att lära. Tillsammans skapar vi en utforskande, lustfylld och samskapande process där olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter bryts mot varandra. Detta leder till lärande, nya lösningar och kreativa idéer.

Våra värderingar
Respekt för liv Vi värnar om goda relationer med allt levande.
Tilltro till människan – Vi tror på individers och gruppers förmåga att lära och utvecklas genom reflektion och dialog. Vi tror på människans förmåga att samla goda krafter och att vara medskapare till en hållbar och rättvis värld.

Vår spetskompetens
Att lyfta komplexa frågor och dilemman till en strategisk nivå så att kunskap, kreativitet och innovation leder till individuell och/eller organisatorisk transformation d v s verklig förnyelse och utveckling.

Vår pedagogiska idé
Vår pedagogiska idé bygger på att ett transformativt lärande uppstår i dynamiken som mellan djup reflektion och autentisk dialog.
Reflektion – att stanna upp enskilt eller i grupp för att reflektera över och lära sig av och integrera tidigare erfarenheter i nära kontakt med sin högsta, framtida potential och syfte.
Dialog  – konsten att lyssna, samtala och tänka tillsammans för att uppnå gruppen/organisationens vision och aktivt bli medskapare i en önskvärd och hållbar framtid.

Våra Learning Labs har tre bärande komponenter nämligen den stödjande infrastrukturen. Den kan bestå av väl valda platser tex ön Ekskäret i Stockholmsskärgård eller United Spaces i centrala Stockholm. Vår metodik som baserar på mer än 25 års erfarenhet och av forskning, vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) och SoL liksom LTinside samt våra inspiratörer och rådgivare, framstående individer från samhällets alla hörn.

Vår bakgrund
Sedan 1990 har Naturakademin Learning Lab haft möjligheten att jobba med några av världens främsta organisationer och individer inom lärande, management och utveckling. Genom detta har vi byggt upp ett stort internationellt nätverk bestående av välrenomerade ledare, institutioner, forskare och konsulter. Flera av dessa är och har blivit våra rådgivare med en bred erfarenhet och kompetens och är välkända specialister inom sina olika områden, också tillgängliga för våra kunder. >>Se mer om vår historia

Våra kunder
Våra uppdragsgivare går att finna inom de flesta sektorer i samhället och för varje uppdrag väljer vi den kompetens ur vårt nätverk av resurspersoner som är lämpligast för uppdraget. Beroende på behovet hos uppdragsgivaren erbjuder vi workshops, föredrag, personlig coaching eller skräddarsydda utvecklingsprogram för ledningsgrupper, organisationer, kommuner och regioner.
>>Se mer under referenser

Partners
Naturakademin Learning Lab har som strategi att som ett nätverksföretag samverka i partnerskap med de vassaste aktörerna inom de respektive områden som vi verkar inom. Det gäller allt ifrån personer likväl som företag och organisationer.
>>Se mera om våra rådgivare och partners

Forskning
Vi baserar våra metoder och verktyg på forskning och beprövad erfarenhet, primärt vid MIT i Boston.
>>Se mera om forskning