Learning Lab för ett transformation lärande
Vår metodik baseras på lärandets principer för utveckling, förändring och förnyelse. Vi har byggt upp en gedigen erfarenhet i utvecklingsarbete enligt de senaste forskningsrönen kring lärande och organisationsutveckling genom ett nära samarbete med flera ledande forskare. Basen är och har varit det arbete som bl a Peter Senge, William Isaac och Claes Otto Scharmer bedrivit vid MIT i Boston kring systemvetenskap, ledarskap och organisatoriskt lärande.

Grunden i våra program är hämtad från den ”lärande organisationens” drivkrafter, de fem disciplinerna liksom U-processen (länk) som Peter Senge, Otto Scharmer med flera har utvecklat.

En viktig grundkomponent för ett Learning Lab bygger på tre grundkomponenter; en vägledande idé, en stödjande infrastruktur liksom teorier, metoder och verktyg.

De fem disciplinerna är på den individuella nivån:
Personligt mästerskap – genom att se och förstå sin personliga drivkraft/vision utvecklar man sitt eget lärande och sin personliga mognad.
Mentala modeller – genom att se och förstå sina egna och andras mentala modeller utvecklas tänkandet för både individ och grupp.
Systemtänkande – man lär sig att se sammanhang och analysera underliggande strukturer i komplexa system.

När det gäller utveckling av grupp och organisation handlar det om:
Gemensam vision – när man inför och utvecklar en gemensam vision blir kraften riktad.
Teamlärande – man övar kommunikation och att lära som grupp.

Systemtänkande – hur allt hänger ihop
En av våra inspiratörer och vägvisare genom åren Peter Senge, beskriver i detta utmärkta filmklipp vad systemtänkande egentligen handlar om och ger en tydlig beskrivning varför det är så viktigt.

Embedly Powered

Se vidare:

– U-processen