Region/län

Exempel på uppdrag; att utveckla och driva processen för Regional Utvecklings Strategi (RUS). Tillsammans med medarbetare på länsstyrelsen utvecklades en process och metodik med syfte att engagera näringsliv, offentligsektor och civilsamhället i arbetet att ta fram en robust, strategisk agenda för regionen. Uppdraget hade ett strategiskt näringslivsfokus, där olika sektorer förväntas samverka effektivt mot gemensamma hållbara mål i en transformativ lärandeprocess. Förutom Länsstyrelsen i Jämtland och Gotlands kommun deltog 8 st företag från Jämtland ifrån Gotland.