Naturakademin har bidragit till att en rad kommuner nu ligger i framkant som ledande aktörer för en hållbar samhällsutveckling.

Metoden Från ord till Handling tillämpas i olika former men bygger på te x:

  • att levandegöra komplexa begrepp såsom hållbarutveckling och/eller gemensam värdegrund för att ge en konkret innebörd så att det väcker engagemang och används i vardagen när beslut ska fattas.
  • att kommunens vision fylls med mening och engagemang.
  • att medbestämmande och demokratin stärks inom organisationen genom att alla får komma till  tals och möten sker över politik- och förvaltningsgränser.

Några exempel;

Falu kommun – utbildning för att mobilisera organisationen i hållbarhets- och framtidsfrågorna med metoden ”Från ord till Handling” .
Västerås kommun – ett dialogprogramRework the world” med fokus på kompetensförsörjning och ungdomsarbetslöshet.
Borlänge kommun – utbildning för hållbarhetsutskott och tjänstemän i hållbarhets- och framtidsfrågor.
Åre kommun – utbildnings process med kommunens politiker, tjänstemän och delar av näringslivet för att bistå kommunen och Destinationsbolaget i Åre med syfte att utveckla en gemensam plattform för prioriterade insatsområden. Som underlag för arbetet har förslag till ny översiktsplan legat.
Haninge kommun – miljöutbildning för medarbetare, tjänstemän och politiker.
Nacka kommun – workshops kring implementering av de nationella miljömålen, samt relationer och roller mellan kommun och byggherrar.
Örebro kommun – att utveckla en organisatorisk bas för att säkerställa långsiktighet och förändringskraft i arbetet för att minska klimatavtrycket och leda till en hållbar utveckling.
Karlshamns kommun – en utbildningssatsning för det Hållbara Karlshamn med samtliga 3000 medarbetare.

E t c…